Privacy beleid

Nurama Senator Alfons Jeurissenlaan 1154/1, 3520 Zonhoven, België, met BTW nummer BE0537.755.429 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonlijke data in lijn met dit privacy statement.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op met de sitemanager www.nurama.com (hierna “Website”) via info@nurama.com.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van u tijdens uw bezoek aan de website?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie over uw browsegedrag (bijvoorbeeld op welke links u op de website klikt, hoe lang of hoe vaak u een pagina bezoekt). Identiteitsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer.

Hoe krijgen we uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we technische informatie en informatie over uw browsegedrag door cookies (zie hieronder).

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw contactgegevens via het formulier. Dit is nodig om op de juiste manier met u te kunnen communiceren.

Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens? (Doeleinden)

Wij gebruiken uw technische informatie voor (i) het aanbieden en verbeteren van de website, (ii) het opstellen van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikerservaring wanneer u de website bezoekt.

Wij gebruiken uw identiteitsgegevens om (i) contact met u op te kunnen nemen en / of (ii) u een nieuwsbrief en / of (gepersonaliseerde) reclame te sturen.

Kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken? (wettelijke basis)

We kunnen uw technische informatie verwerken omdat u enerzijds toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie hieronder) en anderzijds omdat het deel uitmaakt van ons legitieme belang om onze website en diensten voortdurend te verbeteren.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) advertenties vragen wij u vooraf om toestemming. U hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken, waarna we u dergelijke advertenties niet langer sturen.

Delen we uw persoonlijke gegevens met derden?

Als dit nodig is om de beoogde doelen te bereiken, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met externe ontvangers: bijvoorbeeld de maker / hoster van onze website.

Wij garanderen dat alle externe ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen zolang nodig verwerkt om de doelen te bereiken. Ze worden daarom bewaard voor de periode die nodig is om de doelstellingen te bereiken of om te voldoen aan wettelijke vereisten (ook op het gebied van boekhouding).

Wat zijn uw rechten? (recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens)

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te allen tijde te inspecteren en te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze te laten verwijderen, hun verwerking te beperken en / of bezwaar te maken tegen hun verwerking, inclusief profilering.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, hebt u natuurlijk het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien hebt u het recht om een kopie (in een gestructureerde, geaccepteerde en machinaal leesbare vorm) van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en de persoonlijke gegevens door te sturen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u:

  • pas zelf de instellingen van uw klantaccount aan;
  • en / of stuur een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@nurama.com
    (Een aanvullende identificatie kan nodig zijn voor identificatie).

Waar kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpers 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be ).